Go to softnyx home

LEMON8GAMES KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bir sorunuz veya rahatsızlığınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin

GİZLİLİK POLİTİKAS

 

 

Merhaba, Lemon8games Yazılım Teknoloji Reklam Pazarlama Limited Şirketi (bundan böyle “Lemon8games” olarak anılacaktır.) olarak bizimle paylaştığınız her türlü verinin tasnifini titizlikle icra ediyoruz. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) dahil ancak bununla sınırlı olmayan her türlü Gizli Bilgilerinizi özenle koruyoruz. Buna ilişkin Gizlilik Politikamız aşağıda açıklandığı şekildedir. 

 

Lemon8games olarak, topladığımız kişisel verilerinizi KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuatlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz söz konusu işleme faaliyetleri sırasında KVKK ve sair ilgili mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Söz konusu işleme faaliyetlerine ve ayrıca KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye Lemon8games KVKK Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

 

İşbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hususlar ve amaçlar doğrultusunda;

 

 • KVKK uyarınca Lemon8games KVKK Aydınlatma Metninde tarafımızla paylaştığınız Kişisel Verileriniz. 
 • Ad Soyad
 • Kullanıcının belirleyip kendisine özgüleyeceği kullanıcı adı
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet 
 • Telefon Numarası
 • Elektronik posta adresi
 • Adresiniz
 • Sipariş Bilginiz
 • Talep Bilginiz
 • IP Adresiniz
 • İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgisi
 • Oyun ve web sitesine özgü şifreleriniz
 • Tarafınızca belirlenen ve tarafınıza özgülenen
 • Oyun profiline ilişkin görselleriniz
 • Kullanıcı adınız


 

Sayılı bilgilerin tamamı işbu Gizlilik Politikası uyarınca “Gizli Bilgidir.” 

 

 1. GİZLİ BİLGİLERİN TOPLANMA, KULLANILMA VE PAYLAŞILMA AMACI 

 

Lemon8games, size (tamamı bu Gizlilik Politikasında “siz” olarak anılacak olan sizinle ilişkili kişiler dahil olmak üzere) ait Gizli bilgileri olağan iş gidişatı içinde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmaya, paylaşmaya ve toplamaya yetkilidir. Bu amaçlar; 

 

 • Sizinle iletişim kurarak tarafınıza sürdürülebilir ve etkin bir hizmet sağlamak;
 • Lemon8games’ten talep ettiğiniz hizmetlerin takip edilmesi; daha sonrasında hizmete uygunlukların değerlendirilmesi ve değerlendirme neticesinde size geri dönüş sağlanarak hizmet verilmesiyle bu hizmetin yenilenmesi süreçlerinde sizlere yardım etmek;
 • Yapmış olduğunuz her türlü başvuru ve taleplerinizdeki bilgi ve istemlerinize yanıt vermek
 • Gelecekteki hizmet ihtiyaçlarınıza karşılık vermek
 • Bağlı şirketlerimizin Neosonyx Co., Ltd. ve Limon Bilgi Teknolojileri AŞ. veri işleyen olan  (Veri Paylaşımı yapılacak şirket) şirketlerle verilerinizin saklanması amacıyla;
 • İşlemleri hizmet sağlayıcılar aracılığıyla gerçekleştirmek;
 • Dolandırıcılığı, şüpheli veya diğer yasadışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak; 
 • Kişisel Verilerinizin anonimleştirilmesi amacıyla
 • Web sitelerimizin, oyunlarımızın, yazılımlarımızın ve işletmemizin geliştirilmesi amacıyla istatistik oluşturmak amacıyla
 • Size daha iyi ulaşabilmek adına Pazarlama Stratejilerimizi belirlemek amacıyla;
 • Kişisel Verileri Koruma ve İşleme Politikası’nın, 3.4. maddesinde yer alan işleme amaçları doğrultusunda 


 

 1. HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYORUZ

 

Lemon8games tarafından bu Web Sitesi’nde, bu Web Sitesi aracılığıyla veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak Mesafeli Satış Sözleşmesini kapsayan her türlü hizmet aracılığıyla Toplanan bilgiler (bundan böyle “Tarafımızla Paylaşılan Bilgiler” olarak anılacaktır.) iki kategoriye ayrılmaktadır. (1) Ziyaretçiler tarafından Web Sitemizde gönüllü olarak verilen bilgiler ve (2) ziyaretçilerin Tarafımızla Paylaşılan Bilgiler toplanan izleme verileri. 

 

Gönüllü Olarak Verdiğiniz Bilgiler

 

Bu Web Sitesini ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan hizmetlerden faydalanmak adına ihtiyaçlarınızı karşılamamıza yardım etmek için bize bilgi vermeyi seçebilirsiniz. Topladığımız Gizli Bilgiler, bu Web Sitesini nasıl kullanmayı tercih ettiğinize bağlı olacaktır. 

 

 • Tarafımıza bu web site aracılığı ile elektronik posta paylaştığınızda:
 • Bize kaydolduğunuzda ve / veya herhangi bir teklif talebinde bulunduğunuzda
 • İçerik Sunduğunuzda 
 • IP Kaynaklı Verileriniz ve oyun içi loglar
 • Lokasyon Verisi
 • Oyun içeriğine ilişkin yapılan harcamalar
 • Oyuna ilişkin Veriler
 • Son Kullanıcı Veri Tabanı

 

Web Sitesi Gezinme Bilgileri - Çerezler

 

Web Sitesinde gezinirken, çerezler ve web işaretçileri gibi yaygın kullanılan bilgi toplama araçlarını kullanarak bilgi toplayabiliriz (müştereken "Web Sitesi Gezinme Bilgileri"). Web Sitesi Gezinme Bilgileri arasında web tarayıcınızdan alınan bilgiler (tarayıcı türü ve tarayıcı dili gibi), İnternet Protokolü ("IP") adresiniz ve Web Sitesinde gerçekleştirdiğiniz işlemler (görüntülenen web sayfaları ve tıklanan bağlantılar gibi) ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

 

Buna ilişkin olarak Çerez Bildirim Politikalarımızı okuyarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

 

 1. GİZLİ BİLGİLERİN DİĞER TARAFLARLA PAYLAŞILMASI

 

Kanunların izin verdiği veya tarafınızdan yetki verilmiş olan durumlar hariç olmak üzere, bu Gizlilik Politikasında belirtilen durumlar haricinde sizinle ilgili Kişisel Bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmemekteyiz. 

 

Bilgileri ifşa ettiğimiz üçüncü taraflar, kanuna ve akdi taahhütlere istinaden size ait Kişisel Bilgileri gizli tutmakla ve bunları, makul bir kişinin yürürlükteki bütün mevzuatlara uygun olarak mevcut şartlar altında uygun göreceği maksatlar için kullanmakla ve paylaşmakla yükümlüdür. Bu amaçlar aşağıda belirtilmektedir. 

 

 • Size hizmet sağlamak amacıyla;
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

3.1) İştiraklerle Paylaşım

 

Siz müşterilerimize Lemon8games olarak daha iyi hizmet vermeyi içeren olağan iş gidişatı içinde, araştırma maksatları ve istatistiksel amaçlar, sistem yönetimi, suç önleme veya tespiti amaçlarıyla işbu Gizlilik Politikasında Gizli Bilgi olarak tanımlanan unsurlar Lemon8games iştirakleriyle paylaşılabilir. Bu durum işbu Gizlilik Politikası’nda yer verilen Gizli Bilgilerin toplandığı yerden başka bir ülkede Gizli Bilgilere erişimde bulunulması veya taşınması anlamına gelebilecektir. Üçüncü şahıslara veya size ait Gizli Bilgileri (örneğin isimler, adresler veya yaşayan gerçek kişilerle ilgili sair Gizli Bilgiler) içeren Gizli Bilgileri bize ilettiğinizde, bu Kişisel Bilgilerin Neosonyx Co., Ltd. ve Limon Bilgi Teknolojileri AŞ. gibi üçüncü taraflara paylaşılabileceği hususu hakkında bilgilendirilmiş oldukları ve bu paylaşımlara ve kullanıma izin vermiş oldukları anlayışına bağlı olarak hizmetlerimizi size sunmak adına Gizli Bilgileri tutacağız. 


 

3.2) İş İşlemleri

İşletmemizi geliştirmeye devam ederken varlıklar satabilir veya satın alabiliriz. Bu tür işlemlerde, Gizli Bilgiler genellikle devredilen işletme varlıklarından biridir. Ayrıca ya Lemon8games’in kendisinin ya da Lemon8games’in varlıklarının esaslı bir kısmının satın alınması durumunda, Gizli Bilgiler, transfer edilen varlıklar arasında yer alabilecektir. Bu şartlar altında Gizli Bilgileri bir üçüncü taraf alıcıya paylaşım ve / veya transfer edebiliriz.


 

3.3) Kanunen Gerekli Diğer Paylaşımlar

 

Lemon8games, aşağıda belirtilen hususlar açısından bu eylemin gerekli olduğuna iyi niyet dahilinde inanılması durumunda, siz veya Web Sitesini kullanma şekliniz ile ilgili Gizli Bilgileri önceden izin vermeniz gerekli olmaksızın ifşa etme hakkını saklı tutmaktadır: (a) Lemon8games’in çalışanların, Web Sitesinin diğer kullanıcılarının veya kamuoyunun haklarının, mülklerinin veya emniyetinin korunması; (b) bu Web Sitesinin kullanımının tabi olduğu hüküm ve koşulların yaptırıma tabi. Tutulması; (c) yetkili bir resmi makamdan alınan yasal olarak geçerli bir talebin gerektirdiği durumlar; veya (d) bir içeriğin üçüncü taraf haklarını ihlal ettiği yönündeki iddialara cevap verilmesi. Yürürlükteki kanunlara, mevzuatlara, yasal süreçlere veya resmi taleplere ilişkin gereksinimleri yerine getirmek için de Gizli Bilgileri açıklayabiliriz. 

 

Yukarıda ve Lemon8games KVKK Aydınlatma Metninden belirtilen maksatlara, bu Gizlilik Politikası’nda “Tanımlanmış Maksatlar” olarak atıfta bulunulacaktır.  

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI VE SAKLANMASININ SINIRLANDIRILMASI

 

Lemon8games, Tanımlı Maksatlar için gerekli olan veya kanunların izin verdiği şekilde Gizli Bilgiler'i toplayacak, kullanacak veya paylaşacaktır. Başka bir amaç için kullanmak üzere Gizli Bilgiler'i talep etmeniz durumunda bu maksat size bildirilecektir ve (gereken durumlarda) izin vermenize tabi olmak üzere bu yeni maksat, bir Tanımlanmış Maksat haline gelecektir.

 

Lemon8games, Kişisel Bilgileri adil ve kanuni vasıtalar kullanarak toplayacaktır. Normalde, Tanımlanmış Maksatlar’ın gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu sürece Gizli Bilgilerinizi muhafaza edeceğiz. Fakat bazı Gizli Bilgiler kanun, sözleşme veya denetim zorunluluklarının gerektirdiği durumlarda daha uzun bir süre saklanabilecektir.


 

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

Gizli Verilerinizin güvenliğinin sağlanması, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda listelenmiştir:


 

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır. 

Bu Gizlilik Politikası her zaman yapılabilecek değişikliklere tabidir. Bu Gizlilik Politikası en son Nisan 2019 tarihinde değiştirilmiştir. Bu Gizlilik Politikası’nda değişiklikler yapmamız durumunda, en son değiştirildiği tarihi güncelleyeceğiz. Bu Gizlilik Politikası’na yaptığımız değişiklikler, yenilenmiş Gizlilik Politikası’nı bu web sitesinde yayınlamamızın akabinde yürürlüğe girecektir.  Bu sebeple Gizlilik Politikalarımızda değişiklik olup olmadığı yönünde Gizlilik Politikamızı düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz. 

 

İTİRAZ HAKKI

 

Kişisel verilerinizin, Lemon8games’in yasal bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin etkinlikler söz konusu olduğunda, içinde bulunduğunuz özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, her zaman için kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz hakkınız bulunmaktadır. Lemon8games, verilerin işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken ve çıkarlarınızın, haklarınızın ve özgürlüklerinizin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı ya da bu işlem yasal hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak ya da savunmak gibi amaçlara hizmet etmediği sürece Lemon8games verilerin işlenmesini durduracaktır

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeniz halinde, bundan böyle geçerli olmak üzere bu onayınızı geri çekebilirsiniz.

 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin contact@playlemon8.com kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

 

Adresimiz: 

LEMON8GAMES YAZILIM TEKNOLOJİ REKLAM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bul. Deren Plaza No: 10 İç Kapı No: 11 Konak / İZMİR